Dostawa i zwroty

Regulamin zawarcia i realizacji umowy oraz  zwrotu i odstąpienia od umowy

§1

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;

 1. Adres Galerii; Galeria Belle Arte pl. Konesera 203-736 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: s.belling@bellearte.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: mob; +48606 334 682
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy;

            Bank: Santander Bank S.A. Konto: 04 1090 1753 0000 0001 4263 7357

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach; 9.00-18.00 

§ 2

Zawarcie umowy i dostawa produktu 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia  w sklepie internetowym  Sprzedawcy.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i   przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych  zobowiązany jest do dokonania płatności  w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. jeżeli Klient wybrał inny sposób zapłaty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie najdalej 2 dni po otrzymaniu płatności  na adres banku wskazany przez Sprzedawcę
 6. dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna 50zł (pięćdziesiąt,-) i jest doliczana bezpośrednio do każdego rachunku sprzedaży chyba że Klient dokonuje odbioru Produktu osobiście w siedzibie Galerii.
 7. Termin umowy zaczyna się w dacie otrzymania płatności na konto Sprzedawcy 

§ 3

Odstąpienie  od umowy i zwroty produktu

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu  możliwości zwrotu  rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Ze względu na charakter produktów Sprzedającego jakim są dzieła sztuki artystycznej, Konsument może zwrócić Produkt jedynie w stanie nienaruszonym, bez skaz, bez uszkodzeń, bez oznak używania. Stan zwróconego Produktu musi być identyczny jak w momencie jego zakupu.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, dopiero po złożeniu Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem terminu. Do zachowania 14 dniowego  terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Wzór Oświadczeniaformularza odstąpienia od umowy:
data:
imię i nazwisko Konsumenta:
adres Konsumenta:

Treść;
Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:

Zwrotu zakupionego towaru (nazwa towaru) dokonuję na adres (podać adres Galerii)
Oświadczam, że znan
e mi są warunki zwrotu towaru określone na stronie internetowej Sprzedawcy 

 Podpis i data